Jak postupovat při pojistné události

Co dělat, když se stane nehoda

 • pokud nebude nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě
 • policii volejte v případě, že: škoda na vozidle nebo jiném majetku je vyšší než 100 000 Kč; vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci; nelze jednoznačně určit, kdo nehodu zavinil
 • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků
 • pojistnou událost nahlaste na pojišťovnu


Hlášení pojistné události

 • jste POŠKOZENÝ: hlaste škodu na pojišťovnu, u které má viník nehody sjednáno povinné ručení
 • jste POŠKOZENÝ, viník je však neznámý: jedná-li se o vandalismus, střet se zvěří, či živel, oznamte pojistnou událost pojišťovně, u které máte sjednáno havarijní pojištění (či připojištění)
 • jste VINÍK: hlaste škodu na svou pojišťovnu, u které máte sjednáno povinné ručení
 • pojistnou událost nahlaste pokud možno co nejdříve, dokud jste v přímém kontaktu se všemi účastníky nehody, předejdete tak pozdějším komplikacím, kdy např. viník nehody nehodu nenahlásí
 • existují různé způsoby, jak nahlásit škodu: telefonicky, prostřednictvím on-line formuláře na webu příslušné pojišťovny, písemně vyplněním předepsaného formuláře, osobně na pobočce


Kontakty na pojišťovny


POJIŠŤOVNA KLIENTSKÁ LINKA ČR KLIENTSKÁ LINKA ZAHRANIČÍ WEB
Allianz pojišťovna a.s. 241 170 000 +420 283 002 780 www.allianz.cz
AXA pojišťovna a.s. 292 292 292 +420 292 292 292 www.axa.cz
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. VIG 841 444 555 +420 266 799 779 www.cpp.cz
Generali Česká pojišťovna a.s. 841 114 114 +420 841 114 114 www.generaliceska.cz
ČSOB pojišťovna a.s. 800 100 777 +420 222 803 442 www.csobpoj.cz
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 841 114 411 +420 272 101 062 www.hvp.cz
Kooperativa pojišťovna a.s. VIG 841 105 105 +420 266 799 779 www.koop.cz
Slavia pojišťovna a.s. 255 790 111 +420 261 000 525 www.slavia-pojistovna.cz
Triglav pojišťovna a.s. 542 425 000 +420 272 099 910 www.triglav.cz
UNIQA pojišťovna a.s. 800 120 020 +420 272 101 020 www.uniqa.cz
Wüstenrot pojišťovna a.s. 800 225 555 +420 227 231 222 www.wuestenrot.cz

Našimi smluvními partnery jsou:

 • GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
 • dále spolupracujeme s pojišťovnami: AXA,ČSOB,Hasičská vzájemná,Slavia,Uniqa.
 • nespolupracujeme s pojišťovnami: Kooperativa,Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz!

Jak za Vás řešíme škodu na pojišťovně

 • jsme smluvní servis pro většinu známých pojišťoven, to znamená, že máme uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění prohlídek poškozených vozidel s následnou opravou, vyřízení krycího dopisu
 • pojistnou událost za Vás řešíme na pojišťovně bez Vaší finanční účasti, nebo vyřizování na pojišťovně. Podmínkou je dodání kompletních dokumentů, likvidnost škody a obdržení krycího dopisu v plné výši ceny opravy
 • co je to krycí dopis: vystavuje ho příslušná pojišťovna v elektronické formě (e-mail, nebo vložení souboru do interního systému). Je potřebný k ukončení pojistné události a předání opraveného vozidla majiteli. Vystavení krycího dopisu může bránit např. nedodání všech potřebných dokumentů opravně, nedohlášení pojistné události ze strany viníka, nebo nedohlášení pojistné události ze strany poškozeného.

Likvidace pojistné události z HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

 • pokud je Vaše vozidlo pojištěno havarijně, či máte připojištění (např. skel vozu, srážka se zvěří…)
 • z havarijního pojištění se nejčastěji řeší poškození vozu vandalismem, srážka se zvěří, živel, z připojištění skel např. výměna čelního skla
 • škoda však musí být vyšší než sjednaná spoluúčast, protože ta se vždy z plnění odečítá
 • máte-li sjednáno připojištění náhradního vozidla, máte od nás nárok na jeho zapůjčení zdarma a to po celou dobu opravy Vašeho vozu
 • Dokumenty, které potřebujeme pro vyřízení pojistné události:
  • ZÁPIS O POŠKOZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA (v případě, že vozidlo nebylo prohlíženo v AUTO-DREI, s.r.o.)
  • ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (řidiče v době nehody)
  • VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ
  • RELACE POLICIE (pokud byla nehoda šetřena Policií)
  • DEVINKULACE (pokud je vozidlo v leasingu; vystaví leasingová společnost na žádost klienta)
  • PLNÁ MOC (majitele vozidla)

Likvidace pojistné události z POVINNÉHO RUČENÍ

 • pokud jste v dopravní nehodě poškozeným, budete událost řešit z povinného ručení viníka nehody, tedy škoda je řešena na jeho pojišťovně
 • pokud nehodu neřešila policie, je nutné dohlášení nehody z obou stran, tedy jak od viníka, tak od poškozeného
 • po dobu, kdy je vozidlo v našem servisu opravováno, máte nárok na zapůjčení náhradního vozidla, které od nás máte zapůjčeno zdarma
 • Dokumenty, které potřebujeme pro vyřízení pojistné události:
  • ZÁPIS O POŠKOZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA (v případě, že vozidlo nebylo prohlíženo v AUTO-DREI, s.r.o)
  • VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ (pokud je uložen u leasingové společnosti, postačí malý TP)
  • ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ (pokud byl s viníkem nehody sepsán)
  • RELACE POLICIE (pokud byla nehoda šetřena Policií)
  • DEVINKULACE (pokud je vozidlo v leasingu; vystaví leasingová společnost na žádost klienta)
  • PLNÁ MOC (majitele vozidla)

Pojmy, se kterými se během řešení pojistné události můžete setkat

 • Pojistitel: pojišťovna, která je podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti.
 • Pojistník: ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Pojištěný: ten, na jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla se pojištění odpovědnosti vztahuje.
 • Poškozený: osoba, které cizím zaviněním vznikla škoda.
 • Totální škoda: náklady na opravu poškozeného vozidla převyšují hodnotu vozidla před poškozením (oprava je tedy neekonomická). Pokud je pojišťovnou rozhodnuto, že likvidace bude probíhat formou totální škody, výplata pojistného plnění půjde na Váš účet a servis již škodu neřeší nadále jako parciální.
  • Technická totální škoda: vozidlo je natolik poškozené, že není technologicky možné uvést ho do původního stavu
  • Ekonomická (finanční) totální škoda: předpokládané náklady na opravu jsou vyšší, než je hodnota vozidla. Klientovi nebo poškozenému je uhrazena obvyklá cena vozidla s odečtením ceny použitelných zbytků vozidla. I takové vozidlo, je-li to technicky možné, může klient nechat opravit.
 • Likvidace rozpočtem: při této formě likvidace Vám na účet pojistitel vyplácí částku vypočítanou pomocí specializovaného počítačového programu, bez předložení faktury za opravu.
 • Prohlídka poškozeného vozidla: měla by být provedena co nejdříve a ještě před zahájením opravy. Provádějí ji po domluvě s klientem technici pojišťovny, v případě, že je škoda řešena u pojišťovny, která je naším smluvním partnerem, prohlídku vozidla provádíme u nás v servisu.
 • AUDATEX: je počítačový systém určený ke zpracování (ocenění) škod na motorových vozidlech
 • Náhradní vozidlo: jako poškozený máte nárok na náhradní vůz po celou dobu opravy Vašeho poškozeného vozu. Půjčovné náhradního vozidla je hrazeno z povinného ručení viníka dopravní nehody a vozidlo budete mít zapůjčené, než autoopravna dokončí práci na Vašem vozu, o čemž Vás samozřejmě budeme s předstihem informovat.