Dotace z Evropské unie


 
Společnost AUTO-DREI s. r. o., která poskytuje kompletní zajištění jeřábnických prací, opravy vozidel všech značek včetně karosářské a lakýrnické práce, počítačovou diagnostiku vozidel, laserové seřízení geometrie a celkový servis klimatizací ve vozidlech dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodla ve své provozovně situované v Klokočí 83, 753 61 realizovat 
 

Projekt s názvem Pořízení FV systému o výkonu 51,3 kWp v provozovně Klokočí 83 pro AUTO-DREI s. r. o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Úspory energie II. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu: Pořízení FV systému o výkonu 51,3 kWp v provozovně Klokočí 83 pro AUTO-DREI s. r. o.

Jméno žadatele: AUTO-DREI s. r. o.

Termín realizace: 25. 4. 2018 – 31. 12. 2019

Způsobilé výdaje: 738 785,09 Kč

Dotace: 591 028,07 Kč

 

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořídit inovativní technologie využívající obnovitelné zdroje energie, a to fotovoltaický systém určený pro vlastní spotřebu podniku žadatele. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu bylo pořízeno 181 ks FV panelů o výkonu 280 Wp, tj. celkový instalovaný výkon nakonec dosáhl 51,52 kWp. Nadbytečná část vyrobené elektrické energie bude akumulována do stávajícího akumulačního zásobníku ohřívače teplé vody.
 

 

Fotografie realizovaného projektu (Klokočí):


 

Společnost AUTO-DREI s. r. o., která poskytuje kompletní zajištění jeřábnických prací, opravy vozidel všech značek včetně karosářské a lakýrnické práce, počítačovou diagnostiku vozidel, laserové seřízení geometrie a celkový servis klimatizací ve vozidlech dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodla ve své provozovně situované na ulici Hranická 472/1, 753 61 realizovat

Projekt s názvem Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV - Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Úspory energie I. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu: Pořízení fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní spotřebu v provozovně na ulici Hranická 472/1, Hranice IV - Drahotuše společnosti AUTO-DREI, s. r. o.

Jméno žadatele: AUTO-DREI s. r. o.

Termín realizace: 16. 10. 2017 – 26. 6. 2019

Způsobilé výdaje: 259 696,22 Kč

Dotace: 207 756,97 Kč

 

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořídit inovativní technologie využívající obnovitelné zdroje energie, a to fotovoltaický systém určený pro vlastní spotřebu podniku žadatele. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu bylo pořízeno 60 ks FV panelů o výkonu 280 Wp, tj. celkový instalovaný výkon nakonec dosáhl 16,8 kWp. Projekt byl řešen BEZ AKUMULACE energie.
 

Fotografie realizovaného projektu (Drahotuše):